Prima pagină » Video

Video

Proiectul “Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți”, acronim TradArh130, finanțat prin FFSCU-2022-04 domeniul E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației (www.uauim.ro/cercetare/ffcsu-2022/trad-arh-130/), este continuatorul proiectului de anul trecut, ”ScanDip130Arh: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură -Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950” (disponibil la scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/) și s-a concretizat printr-o broșură ce face parte tot din seria “Din colecțiile Școlii de Arhitectură” (disponibil la scandip130arh.uauim.ro/e-book/).

El a avut în vedere faptul că “zestrea şcolii noastre de arhitectură – şi când spun asta mă refer la toată bogăţia valorilor care alcătuiesc ARHIVA TOTALĂ a Universităţii de Arhitectură (nu doar cărțile prăfuite din rafturile bibliotecii) – este pusă de-o parte, insuficient valorificată şi, de multe ori, ignorată în procesul de învățământ, aşa cum se deşfăşoară el în prezent” (Alexandru Andrieș, Comunicarea prin arhitectură. Școala de arhitectură în arta comunicării prin volum construit, Editura Universitară Ion Mincu, 2002, p. 148)

În cadrul proiectului au fost investigate și documentate tradiții informale precum activitățile sportive, Balul Arhitecturii sau bobocitul, alături de tradiții legate de activitatea didactică și de cercetare din Școală, precum desenul ornamental, cercurile de fotografie, Arte plastice, teatru sau film. A fost cercetat un fond interesant de schițe de schiță din anii 50-70, precum și desene, acuarele sau tablouri realizate în cadrul Cercului Plastic. Au fost investigate punctual și câteva proiecte de diplomă (arh. Tibor Szocs), de decorație, desene ornamentale sau relevee. Au fost prezentate și relațiile țesute peste timp de revistele Școlii (Arhiboboc, Foaie pentru minte, inimă și arhitectură, Buletin A), de Clubul Arhitecturii sau de Muzeul Școlii cu tradițiile Școlii.

În cadrul bazei de date existente online (tradarh130.uauim.ro) au fost încărcate și documentate un număr de 343 de imagini (fotografii, diapozitive, desene, artă plastică, obiecte). Cele 3 interviuri realizate cu absolvenți din promoțiilor 1960 (arh. Lucia Stoica), 1978 (prof. dr. arh. Mihai Opreanu) și 2010 (drd. arh. Silvia Costiuc) sunt parte a unui demers mai vechi al Muzeului Școlii de Arhitectură. Ele punctează câteva practici și ritualuri de trecere, care nu sunt legate doar de Școala de Arhitectură din Bucureşti, ci de tradiții mult mai vechi, unele venite pe filiera Ecole de Beaux-Arts, iar altele cu origini pierdute în negura timpului (tradiția clasică, sportul, desenul).