Prima pagină » StuFoArh

StuFoArh

Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2023-011

Proiectul „Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți”, acronim StuFoArh, finanțat prin FCSU-2023-011 domeniul E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației, continuă cercetarea de arhivă și accesibilizarea unor lucrări studențești din Arhiva Catedrei Studiul Formei, scanarea și integrarea într-o bază de date, conservarea acestora (arhivare), contextualizarea prin interviuri cu foști profesori, acestea fiind relevante pentru caracterul lor memorialistic și identitar, dar și pentru evoluția învățământului de arhitectură și design.

 

Acest proiect se alătură demersurilor de promovare și diseminare a valorilor identitare din Școala de Arhitectură de-a lungul timpului, până în zilele noastre, început acum doi ani prin proiectul „ScanDip130Arh: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură -Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950”, scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/, scandip130arh.uauim.ro/materiale-promotionale/ continuat anul trecut prin proiectul TradArh130 – Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți (tradarh130.uauim.ro/, Traditii ale Scolii de Arhitectura la 130 de ani de la infiintare.pdf (42 MB)

lucrarea „StuFoArh – Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți” integrându-se firesc în seria tematică “Din colecțiile Școlii de Arhitectură”.

Proiect „Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți

Acronim: StuFoArh

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul strategic de finanțare: E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2023-011

Perioada de implementare: 1 iulie – 10 decembrie 2023

Contact: centru.expozitional@uauim.ro

Broșura proiectului: StuFoArh – Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți