Prima pagină » Scopul proiectului

Scopul proiectului

Accesibilizarea unor lucrări studențești din Arhiva Catedrei Studiul Formei, scanarea și integrarea într-o bază de date, conservarea acestora (arhivare), contextualizarea prin interviuri cu foști profesori, acestea fiind relevante pentru caracterul lor memorialistic și identitar, dar și pentru evoluția învățământului de arhitectură și design.

Obiectivele proiectului

OG.1: Asigurarea calității resursei umane implicate în cercetarea științifică, inclusiv implicarea a cinci studenți în cercetare

OS.1.1. Cercetarea documentară și contextualizarea unui fond documentar de aprox.3000 unități, în cadrul unei echipe omogene cu min zece membri, specialiști și studenți din domenii conexe.

OS.1.2. Conservarea a min 300 de documente originale din CED prin transferarea conținutului informațional în format digital, accesibil online, introducerea în plicuri, mape neacide, tipodimensionate

OS.1.3. Instruirea a doi studenți doctoranzi, prin implicarea acestora în implementarea proiectului, precum și familiarizarea cu normele de conservare, cu tehnicile de scanare și prelucrare, cu noțiuni de catalogare și indexare, infrastructură informațională

OG.2: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare

OS.2.1. Asigurarea echipamentelor necesare realizării și redării a două interviuri cu profesori, pentru contextualizarea documentelor prezentate în cadrul proiectului.

OG.3: Creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional prin comunicarea și promovarea proiectului online și offline

OS.3.1. Realizarea bazei de date min 300 imagini accesibilă on-line

OS.3.2. Publicarea unui catalog cu documentele scanate

OS.3.3. Diseminarea online a interviurilor

Descrierea activităților

A1. Management de proiect

A1.1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului (constituirea echipei de proiect și stabilirea atribuțiilor finale ale fiecărui membru).

A1.2. Elaborarea și agrearea unui plan de acțiune; gestiunea resurselor umane; managementul financiar al proiectului.

A1.3. Raportare și comunicare (semnarea contractului de finanțare și a oricăror documente care se vor dovedi necesare pe parcursul implementării, realizarea rapoartelor și documentelor justificative solicitate în vederea decontării cheltuielilor).

A1.4. Dezbateri interne și discuții despre desfășurarea proiectului și despre sustenabilitatea acestuia, ce ar trebui îmbunătățit din punct de vedere conceptual, dar și tehnic.

A1.5. Dezbateri interne și discuții despre desfășurarea proiectului și despre sustenabilitatea acestuia, ce ar trebui îmbunătățit din punct de vedere conceptual, dar și tehnic.

A2. Achiziționarea echipamentelor necesare realizării și redării interviurilor.

A3. Cercetarea documentară, adaptarea bazei de date la noile tipuri de documente

A3.1. Cercetarea și documentarea fondurilor documentare și stabilirea priorităților de digitizare conform temei de cercetare, în corelație cu proiectele anterioare.

A3.2. Selectarea materialelor relevante temei de cercetare propuse.

A3.3. Pregătirea materialelor documentare pentru scanare/ fotografiere (desprăfuire, deplieri, etc.).

A3.4. Scanarea/fotografierea efectivă cu respectarea normelor de conservare.

A3.5. Prelucrarea fișierelor rezultate.

A3.6. Catalogarea și indexarea acestora, adăugând informații relevante, crearea de hyperlinkuri către documente conexe, respectând legislația drepturilor de autor.

A3.7. Integrarea în baza de date, accesibilă online, pe baza descriptorilor stabiliți, pentru a facilita regăsirea informației.

A4. Realizarea unui catalog în fomat fizic

A4.1. Redactare, tehnoredactare, paginare, corectură, tipărire pentru o lucrare cu extrase din materialele selectate.

A5. Realizarea a două interviuri pentru contextualizarea imaginilor scanate

A5.1. Înregistrarea interviurilor, prelucrarea fișierelor rezultate, publicarea acestora online.

A6. Monitorizare și evaluare

A6.1. Urmărirea indicatorilor calitativi și cantitativi stabiliți.

A6.2. Analiza implementării activităților și a atingerii rezultatelor.

A6.3. Întocmirea raportului narativ al proiectului.

Rezultate

R1. O echipă de min. cinci specialiști și participarea a min. doi doctoranzi la procesul de scanare și intervievare a profesorilor UAUIM (A1);

R2. echipamente de înregistrare și redare audio-video, accesibile cadrelor didactice și cercetătorilor UAUIM (A2);

R3. o bază de date cu 300 de imagini digitizate (A3);

R4. o lucrare în format tipărit, 100 pag., color, tiraj 50 exemplare (A4), plus format electronic accesibil online

R5. două interviuri cu cadre didactice UAUIM, accesibile online și offline.