Prima pagină » Echipa

Echipa

Echipa

Director proiect

Claudia Popescu, muzeograf, dr. arte viz. – coordonare administrativă, raportare, evaluare și monitorizare, promovare și diseminare proiect.

Specialiști implementare proiect

Admin. financiar Achiziții: Cristina Gabriela Dragomir

Admin. financiar Resurse Umane: Constanța Camelia Zegheanu

Admin. financiar Contabilitate: Lavinia Mihaela Marin

Consultant de specialitate istoria arhitecturii

prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, coordonare cercetare documentară.

Consultant de specialitate cercetare de arhivă

conf. dr. arh. Radu Ponta, coordonare scanare, validare descriptori pentru regăsirea în baza de date, documentare istorică și de specialitate.

Consultant de specialitate biblioteconomie

fil. drd. Cosmina Grafu, coordonare indexare și catalogare, stabilire listă de descriptori.

Consultant de specialitate arte vizuale

fil. drd. arte viz. Valentin Popescu, verificare fișiere rezultate.

Realizare bază de date

Bibliotecari: bibl. drd. arte viz. Luiza Popescu – cercetare documentară.

bibl. Alexandra Tutilă – scanare/fotografiere, introducerea fișierelor și a informațiilor complementare în baza de date pe baza descriptorilor stabiliți

Realizare interviuri

Realizare și prelucrare fișiere rezultate: asist. dr. arh. Mihai Chisarău

Specialist IT: Cristian Andronic

Grafică, tehnoredactare, machetare broșură

Redactor: dr. ing. Elena Dinu – redactare, tehnoredactare, paginare, corectură material înainte de tipărire;

Grafician: Ina Pusta Loretti- machetare.

Voluntari:

stud. arh. Sebastian Cojocaru

drd. arh. Silvia Costiuc

drd. arh. Lăcrămioara Tanase

drd. arh. Ancuța Ionescu

drd. bibl. Valentin Popescu

Mulțumiri donatorilor din cadrul acestui proiect: prof. dr. arh. Peter Derer, arh. Lucia Stoica (Păucă), arh. Ofelia Stratulat, arh. Lucian Eusebiu Mihăescu, arh. Renzo Cărăușu și celor ce ne-au povestit amintiri din studenție: arh. Irina Patrulius, arh. Rodica Luca (Năstase), arh. Rodica Savin, drd. Arh. Silvia Costiuc și prof. dr. arh. Mihai Opreanu.