Prima pagină » Despre proiect

Despre proiect

La apropierea sărbătoririi a 130 de ani de învățământ de arhitectură din România începem accesibilizarea primelor lucrări științifice studențești din intervalul 1900-1930 în cadrul acestui proiect finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației

Proiect: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură – Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950

Acronim: ScanDip130Arh

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul Strategic de Finanțare H. Cercetarea strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2021-022

Perioada de implementare: 14 septembrie -10 decembrie 2021

Proiectul iși propune accesibilizarea unor documente cu caracter memorialistic, documentar și identitar din Biblioteca UAUIM, prin scanarea (digitizarea) și integrarea primelor lucrări studențești într-o bază de date (digitalizarea), deosebit de importante pentru istoria arhitecturii și a modului în care s-a modelat fața orașului, studenții de ieri fiind arhitecții proiectanți ai clădirilor zilelor noastre.

O parte din munca de scanare este asigurată de doctoranzi voluntari, sub supravegherea unui muzeograf ce facilitează însușirea și respectarea normelor de conservare și prezervare a documentelor pe suport papetar. De asemenea, aceștia sunt implicați în prelucrarea imaginilor rezultate, iar bibliotecarii cu experiență asigură catalogarea și indexarea corectă a acestora, în colaborare cu un cadru didactic specializat în arhitectură.

Fișierele rezultate vor fi încărcate într-o bază de date, cu o interfață accesibilă, în care se vor putea face căutări și selecții după diferite criterii.

De asemenea, vom elabora o broșură cu extrase din cele mai interesante lucrări, cu un studiu introductiv, pentru a marca și editorial 130 de ani de învățământ de Arhitectură.

Accesul la aceste documente electronice este important ca sursă de documentare în contextul în care deținătorii de arhive și o serie de alte instituții au început procesul de digitizare, iar aceste baze de date izolate ar trebui corelate și contextualizate.

Proiectul satisface nevoia de accesibilizare a resurselor documentare și vizuale din domeniul arhitecturii, conservarea și diseminarea online a acestora atât în format digital, cât și în format tipărit.