Prima pagină » Activități și obiective

Activități și obiective

[ess_grid alias=”eeeeee”][/ess_grid]

Activități

A1. Management de proiect, monitorizare și evaluare

A2. Achiziționarea echipamentelor necesare digitizării

A3. Realizarea unei baze de date

A3.1. Cercetarea și documentarea fondurilor documentare și stabilirea priorităților de digitizare conform temei de cercetare, în corelație cu proiectele anterioare.

19 octombrie 2021 Webinar ScanDip130Arh: invitată Cosmina Grafu, specialist biblioteconomie și științele informării și director interimar Departamentul Informare Documentare – Biblioteca UAUIM. În cadrul acestuia, s-a prezentat contextul cercetării documentare, tipul de documente, perioada cercetată, informațiile complementare documentelor scanate, modul de regăsire a informației în baza de date.

A3.2. Selectarea materialelor relevante temei de cercetare propuse.

A3.3. Pregătirea materialelor documentare pentru scanare/ fotografiere

A3.4. Scanarea/fotografierea efectivă cu respectarea normelor de conservare.

A3.5. Prelucrarea fișierelor rezultate.

A3.6. Catalogarea și indexarea acestora, adăugând informații relevante, crearea de hyperlinkuri către documente conexe, respectând legislația drepturilor de autor.

A3.7. Integrarea în baza de date, accesibilă online, pe baza descriptorilor stabiliți, pentru a facilita regăsirea informației.

A4. Realizarea unei lucrări în format tipărit.

Obiective

OG. 1: Realizarea unei baze de date cu 300 de imagini/ documente relevante pentru evoluția celor 130 de ani de învățământ de arhitectură din România, pe baza digitizării documentelor de arhivă din fondul de diplome și proiecte al Bibliotecii UAUIM;

  • OS 1.1. Crearea unei echipe omogene care să aducă laolaltă min. 7 specialiști și studenți din domenii precum arhitectură și artă, istoria arhitecturii și a artei, biblioteconomie, muzeografie, etc., încurajarea lucrului în echipe interdisciplinare, integrarea viitorilor profesioniști (studenți, masteranzi, doctoranzi);
  • OS 1.2. Asigurarea echipamentelor necesare digitizării.

OG 2. Conservarea si prezervarea documentelor originale din colectiile speciale si de patrimoniu ale bibliotecii UAUIM prin limitarea interacțiunii cu acestea, transferând conținutul informațional în format digital, accesibil online;

  • OS 2.1 Prevenirea, oprirea sau întârzierea deteriorării documentelor prin deplieri, desprăfuiri.
  • OS 2.2. Familiarizarea studenților doctoranzi voluntari cu normele de conservare, cu tehnicile de scanare și prelucrare, cu noțiuni de catalogare și indexare, infrastructură informațională.

OG 3. Comunicarea și promovarea proiectului

  • OS 3.1. Publicarea unei lucrări cu extrase din documentele scanate și un studiu introductiv, în contextul sărbătorii a 130 de ani de învățământ de arhitectură.
  • OS 3.2. Realizarea unei campanii de promovare și mediatizare a proiectului pe canalele proprii de comunicare ale Centrului Expozițional Documentar.